Archiwum dla czerwiec, 2021

WSPARCIE PACJENTA PRZEZ RODZINĘ

dodane przez dnia cze.23, 2021, w kategorii AKTUALNOŚCI //

WSPARCIE PACJENTA PRZEZ RODZINĘ/OPIEKUNA PRAWNEGO:

 • Odwiedziny w Hospicjum Stacjonarnym,
 • 1 osoba 1 raz w jednym dniu (w sali chorych może przebywać jednocześnie TYLKO jedna osoba odwiedzająca chorego),
 • ustalenie daty i godziny, 
 • czas odwiedzin do 15 minut, 
 • w godzinach popołudniowych,

( Kontakt telefoniczny, umożliwienie kontaktu przez okno, (przy otwartym oknie stosowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych, maski ochronnej, odpowiedniej odległości ).

Wsparcie pacjenta w hospicjum może odbywać się za :

 1. Zgodą Lekarza,  Kierownika. W wyjątkowych sytuacjach (pogorszenie stanu zdrowia ), zgodę na odwiedziny może wyrazić pielęgniarka pełniąca dyżur w oddziale. 
  1. Uzupełnienie karty wstępnej kwalifikacji przez osobę wspierającą/bliską. Wypełnianie karty odbywa się w wyznaczonym miejscu- śluza przy głównym wejściu, przy zamkniętych drzwiach, jedna osoba z personelu, z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych.
  2. Odnotowanie w teczce wsparcia daty i godziny,  imię i nazwisko pacjenta oraz imię i nazwisko osoby wspierającej, dołączenie uzupełnionej karty kwalifikacji, podpis pracownika hospicjum nadzorującego wsparcie.
  3. Odpowiednie przygotowanie osoby wspierającej: 
   1. dezynfekcja rąk, 
   2. maska, 
   3. fartuch ochronny,  – rękawice.

Osoba nadzorująca – pielęgniarka dyżurna.

(-) Jerzy Zbiciak

Kierownik Hospicjum Św. Anny

 7 czerwca 2021 roku

więcej...

PRZYJĘCIA do HOSPICJUM

dodane przez dnia cze.23, 2021, w kategorii AKTUALNOŚCI //

Dzień dobry!

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego (HOSPICJUM Św. Anny w Lubartowie) działa od 2007 roku.

Opiekę hospicyjną świadczą w nim m.in. lekarze, pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuta, duchowny i pracownik socjalny. Nad Hospicjum czuwa Lubartowskie Stowarzyszenie Św. Anny, a zarząd, który nim kieruje, nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Hospicjum obejmuje swoją opieką osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Pomaga, kiedy leczenie przyczynowe jest zakończone, jednak zwalcza się objawy choroby związane z jej postępowaniem.

Hospicjum STACJONARNE to 12 łóżek, które znajdują się na parterze naszego budynku. Bezpłatnie opiekujemy się tam chorymi, którzy wymagają całodobowej opieki medycznej, której nie można zapewnić im w domu.

Przyjmujemy w nim pacjentów z całego kraju.

Hospicjum DOMOWE opiekuje się około 30 pacjentami, którzy mieszkają na terenie powiatu lubartowskiego. Zgodnie z kontraktem pod naszą opieką znajduje się 28 pacjentów.

Naszych podopiecznych minimum dwa razy w miesiącu odwiedza lekarz, a dwa razy w tygodniu pielęgniarka. Są oni również pod opieką psychologa i fizjoterapeuty.

Dokumenty wymagane przy rejestracji do Hospicjum to:

 • skierowanie do Hospicjum wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza prowadzącego,
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego,
 • dowód ubezpieczenia (legitymacja emeryta/rencisty, ZUS/KRUS…),
 • dowód osobisty chorego (do wglądu po zakwalifikowaniu i ustaleniu terminu przyjęcia).

Jesteśmy przekonani, że profesjonalna opieka i życzliwe spotkanie z drugim człowiekiem są najcenniejszym, co możemy ofiarować. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

więcej...