Wzory dokumentów

Aby zostać wolontariuszem, należy wydrukować i wypełnić aplikację kandydata na wolontariusza, a następnie złożyć ją bezpośrednio w Hospicjum, u koordynatora wolontariatu lub wysłać pocztą na adres:

Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny
z dopiskiem WOLONTARIAT
ul. Lipowa 4A  21-100 Lubartów

KONTAKT:

Ks. Leszek Sałaga– koordynator wolontariatu hospicyjnego
e-mail: stowarzyszenie@hospicjum.lubartow.pl

Formularz można pobrać z naszej witryny, wystarczy kliknąć tutaj.

Kandydat na wolontariusza, który nie jest pełnoletni jest zobowiązany do dołączenia do aplikacji zgody podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór takiej zgody można pobrać z naszej witryny, wystarczy kliknąć tutaj.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i kandydat zostanie zaakceptowany, wtedy podpisujemy z nim umowę o współpracy. Porozumienie o współpracy można pobrać z naszej witryny, wystarczy kliknąć tutaj.

Wolontariusz uzyskuje od nas zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na rzecz „Hospicjum” we Włodawie. Wzór takiego zaświadczenia można pobrać z naszej witryny, wystarczy kliknąć tutaj.

Dokumenty:
1. Kwestionariusz kandydata na wolontariusza
2. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
3. Porozumienie o współpracy
4. Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

Wszystkie dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub faksem. Odpowiednie dane adresowe Hospicjum znajdują się w sekcji Kontakt.