Przyłącz się

Jeśli masz ciekawy pomysł na to, jak zorganizować pomoc dla naszych Pacjentów i ich bliskich, podziel się nim z nami. Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy pragną poświęcić odrobinę swojego prywatnego czasu i energii, aby pomóc potrzebującym.

Od chwili rozpoczęcia organizowania działalności hospicyjnej Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny wraz z parafią św. Anny w Lubartowie organizuje w porozumieniu z artystami, dziennikarzami, a także lokalnymi przedsiębiorstwami koncerty i mecze charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na pomoc medyczną i socjalną dla chorych pacjentów. Dzięki uprzejmości i życzliwości wyżej wymienionych osób, pasjonatów i znanych osobistości, a równocześnie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, uczniów, studentów i wielu innych życzliwych ludzi, udaje się nam przeprowadzać koncerty itp., którym zwykle towarzyszą różnego rodzaju kiermasze i aukcje. W grudniu 2008 roku została nagrana i wydana płyta kolęd i pastorałek Wielkiego Chóru Lubartowskiego, natomiast w kwietniu 2009 roku ten sam Chór pod dyrekcją Pani Grażyny Grymuzy wydał kolejną płytę pt. „Pozwól nam się zgubić w miłości Twej” – w IV rocznicę śmierci Jana Pawła II. Dochód z obu płyt przeznaczony został na potrzeby Hospicjum.

Jest wiele sposobów na to, aby dać naszym Podopiecznym choć odrobinę szczęścia i przynieść ulgę w cierpieniu. Dużo takich pomysłów macie w swoich głowach właśnie Wy, dlatego też zapraszamy do wspólnego działania w tak ważnej i pięknej sprawie.