Wolontariat zagadnienia ogólne

Co zrobić by zostać wolontariuszem

Aby zostać wolontariuszem w Społecznym Zakładzie Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie należy zgłosić się do hospicjum. Tu osoba zajmująca się wolontariatem lub lekarz placówki hospicyjnej opowie o specyfice pracy i wstępnie stwierdzi, czy zainteresowany jest odpowiednim kandydatem by zacząć szkolenie dla wolontariuszy.

Praca charytatywna

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty za wykonaną pracę. Pomagają w hospicjum charytatywnie, o czym zostają wcześniej poinformowani.

Kto może zostać wolontariuszem

Kandydatem na wolontariusza może zostać każdy, kto ukończył 18 rok życia (w przypadku uczniów szkół średnich wymagamy pisemnej zgody rodziców). Wolontariuszem może zostać osoba, która przeszła specjalne szkolenie i wypracowała ilość godzin odpowiednią do przyznania jej godności Wolontariusza Hospicyjnego.

Rodzaje wolontariatu

Wyróżniamy dwa rodzaje wolontariatu:
• medyczny,
• niemedyczny.

Wolontariuszem medycznym może zostać osoba pełnoletnia, która przejdzie pomyślnie specjalistyczne szkolenie.
Wolontariusz niemedyczny pomaga w okazjonalnych akcjach prowadzonych przez Hospicjum, oraz zajmuje się utrzymaniem czystości, chodzeniem na zakupy, pomocą przy chorych, itp. Ten rodzaj wolontariatu obejmuje wszystkich, także niepełnoletnich, którzy wyrażą taką chęć.

Jednym z nich możesz być Ty:

 • Jeśli Twoja sytuacja rodzinna i zawodowa pozwala Ci wygospodarować trochę czasu.
 • Jeśli jest w Tobie gotowość i chęć ulżenia cierpieniu innych.
 • Jeśli otrzymałeś wiele.
 • Jeśli masz wiele do ofiarowania.
 • Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem.
 • Jeśli chcesz zdobyć certyfikat wolontariusza i podstawy wiedzy paliatywno – hospicyjnej.
 • Jeśli pragniesz pomagać w organizowaniu działań i akcji charytatywnych.
 • Jeśli chcesz realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości.

Możesz nam ofiarować pomoc poprzez:

 • opiekę nad chorymi w ich domach oraz w hospicjum,
 • udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom,
 • pracę z rodzinami osieroconymi,
 • pomoc w organizowaniu kursów i szkoleń, imprez oraz świąt,
 • organizowanie lub pomoc w organizowaniu imprez charytatywnych,
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców dla hospicjum,
 • zaproponowaną przez Ciebie formę współpracy.

Wystarczy umówić się na spotkanie.

Podaj choremu pomocną dłoń a on obdaruje Cię swoją miłością…

Koordynator wolontariatu hospicyjnego w Lubartowie:

Ks. Arkadiusz Kęcik, e-mail: hospicjum.lubartow@onet.pl