MODLITWY


1. MODLITWA CHOREGO
2. MODLITWA O ZROZUMIENIE KRZYŻA
3. ŻYĆ DLA CHORYCH
4. LITANIA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM
5. INTENCJE NA KOLEJNE DNI NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
6. NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7. KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA
8. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH
9. MODLITWA ZA KONAJĄCYCH
10. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
11. MODLITWA WOLONTARIUSZA

— MODLITWA CHOREGO —

Mój Ojcze, któryś jest w niebie,
usuń z mego serca chmury i mgły czarnych myśli.
Przepędź z mojej duszy smutek i przygnębiające troski.
Zawsze, gdy mnie dręczą cierpienia i ogrania bezduszność
– tęsknię za nadzieją i radością.
Pragnę uśmiechnąć się z całego serca.
Chciałbym pocieszyć człowieka smutnego,
a nieszczęśliwego uczynić na nowo szczęśliwym.

Jeszcze raz chciałbym spojrzeć
na piękno Twojego stworzenia:
pragnąłbym się wspiąć na szczyt góry,
wędrować wzdłuż pluszczącego strumyka,
przejść się po miękkim poszyciu świerkowego lasu
i wciągnąć świeże, orzeźwiające powietrze.
Pragnę przyjrzeć się raz jeszcze łagodnym zwierzętom
i posłuchać śpiewu skowronka,
a tam, gdzie ziemia pozostała jeszcze zdrowa,
napić się ręką z czystego źródła.
Pragnę spocząć na zielonej, kwitnącej łące,
wędrować wśród dojrzałych łanów zboża
i słuchać śpiewających ptaków.

Chciałbym stanąć raz jeszcze
na brzegu wzburzonego morza
– tam, gdzie można przeczuć Twą wspaniałą wielkość i moc.
I jeszcze jedno: chciałbym spotkać człowieka,
który Twą Miłość nadal nosi głęboko w swym sercu,
człowieka z którego „tryskają zdroje wody żywej”,
aby mnie napełniła święta radość.

Amen.

 

— MODLITWA O ZROZUMIENIE KRZYŻA —

Boże, proszę Cię o rzecz najtrudniejszą:
o łaskę, abym w każdym cierpieniu mojego życia
umiał dojrzeć krzyż Twego Syna,
wielbić w nim Twoją świętą, niezbadaną wolę,
towarzyszyć Twemu Synowi
w Jego drodze krzyżowej,
jak długo się Tobie spodoba.

Spraw, abym się stał wyczulony na Twoją chwałę,
a nie tylko na własne dobre samopoczucie,
a wtedy potrafię też znieść niejeden krzyż
jako pokutę za swoje grzechy.

Spraw, aby cierpienie nie napełniało mnie goryczą,
lecz czyniło dojrzałym, cierpliwym, bezinteresownym,
łagodnym i spragnionym owej krainy,
w której nie ma cierpienia,
i owego dnia, kiedy obetrzesz wszelką łzę
z oczu tych, którzy Cię kochali
i którzy poprzez ból wierzyli w Twoją miłość,
i poprzez noc w Twoje światło.

Krzyż Pana mego niech będzie mi wzorem,
niech będzie moją siłą, moim pokrzepieniem,
niech będzie rozwiązaniem
wszystkich niejasnych problemów,
światłem wszystkich nocy.
Daj abyśmy znajdowali chlubę w krzyżu
Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Daj, abyśmy się stali dojrzali
w prawdziwej chrześcijańskiej egzystencji i życiu,
aby krzyż już nie był dla nas
nieszczęściem i niezrozumiałym absurdem,
lecz znakiem wybrania przez Ciebie,
tajemnym, niezawodnym znakiem,
że jesteśmy Twoimi na wieki.

Słowo bowiem jest wierne:
„Jeśli z Nim umieramy, to będziemy też z Nim żyć
– jeśli z Nim trwamy, będziemy też z Nim panować”.
Ojcze, chcemy wszystko z Twoim Synem dzielić:
Jego życie, Jego Boską chwałę,
a więc również Jego cierpienie i Jego śmierć.
Daj nam tylko wraz z krzyżem siłę, żeby go unieść,
pozwól nam doświadczyć w krzyżu
również jego błogosławieństwa.
Daj nam taki krzyż, o którym Twoja mądrość wie,
że może on być ku naszemu zbawieniu, a nie zgubie.

Chryste, żyj we mnie, cierp we mnie
– niczego więcej nie pragnę.
Jeśli bowiem mam Ciebie, jestem bogaty.
Kto Ciebie znalazł – znalazł siłę i triumf swego życia.

Amen.

 

— ŻYĆ DLA CHORYCH —

Spraw, Panie, abyśmy się stali godni służyć na całym świecie naszym bliźnim,
którzy żyją i umierają w cierpieniu, ubóstwie i głodzie.
Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk,
chleba ich powszedniego,
a za pośrednictwem naszej rozumnej miłości
udziel im pokoju i radości.

Panie, moja Miłości, spraw,
abym dziś i każdego dnia widziała Ciebie
w osobach Twych chorych
i abym, pielęgnując ich, posługiwała Tobie.
Chociaż ukrywasz się pod nieprzyjemną maską
nerwowości, natarczywości, niedorzeczności,
obym Cię zawsze mogła rozpoznać i powiedzieć:
„Jezu, mój Pacjencie, jak słodko jest służyć Tobie”.

Panie, udziel mi wzroku wiary,
aby moja praca
nigdy nie była pasmem jednostajności.
Zawsze będę znajdowała radość
w pobłażaniu kaprysom
i zaspokajaniu życzeń
wszystkich cierpiących biedaków.

O ukochani chorzy, jesteście mi podwójnie drodzy,
kiedy uosabiacie Chrystusa
i jak wielkim się cieszę przywilejem,
że mogę was pielęgnować.

O Panie, moja Słodyczy, spraw,
abym rozumiała godność mego wielkiego powołania
i licznych związanych z tym obowiązków.
Nigdy nie pozwól,
abym sprzeniewierzyła się temu powołaniu,
dopuszczając się oziębłości,
nieuprzejmości czy też zniecierpliwienia.

Boże, skoro jesteś Jezusem, moim Pacjentem,
racz także być dla mnie cierpliwym Jezusem,
znosić wielkodusznie moje błędy,
a dostrzegać tylko intencję,
by Cię kochać i służyć Ci
w osobie każdego z Twoich chorych.

Panie, pomnażaj moją wiarę,
błogosław moim wysiłkom
oraz pracy teraz i na wieki wieków.

Amen.

św. Matka Teresa z Kalkuty

 

— LITANIA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM —

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufam Tobie

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.

V. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
R. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).
Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

 

— INTENCJE NA KOLEJNE DNI NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO —

Na drugi dzień nowenny
Módlmy się z duchowieństwo, przez które spływa na ludzkość miłosierdzie Boże:
Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre, pochodzi, pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic swoich, aby godnie i owocnie pełnili obowiązki w Twojej winnicy, a wszystkich innych pobudzali słowem i przykładem do należytej czci miłosierdzia Bożego na wieki.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na grono pracowników swej winnicy – na dusze kapłanów, zakonników i zakonnic, które są przedmiotem szczególnego umiłowania Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; obdarz ich mocą błogosławieństwa swego i udziel szc2ególniejszego światła, aby mogli należycie przewodzić innym na drogach zbawienia i sprowadzić na nich miłosierdzie Twoje. Amen.

Na trzeci dzień nowenny
Módlmy się za wszystkich chrześcijan:
Jezu najlitościwszy, który obficie udzielasz łask swoich wszystkim ze skarbca miłosierdzia Bożego, przyjmij wszystkich wiernych chrześcijan do przybytku swojego najmiłosierniejszego Serca i nie wypuszczaj nas zeń na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosier3zia na dusze wierne, jako ukochane dziedzictwo Syna Twego, a dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj je swoją nieustanną opieką, aby nigdy nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, lecz by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

Na czwarty dzień nowenny
Módlmy się za pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają miłosierdzia Bożego:
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swego dusze pogan i niewiernych, którzy Cię jeszcze nie znają; niech promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dobrodziejstwa miłosierdzia Twego na wieki.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają najlitościwszego Serca Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; pociągnij ich do światła Ewangelii, aby pojęli, jak wielkim szczęściem jest Ciebie miłować i wysławiać miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

Na piąty dzień nowenny
Módlmy się za tych, którzy pozostają poza Kościołem, aby powrócili do jedności Kościoła:
Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą i nie odmawiasz światła proszącym Ciebie pokornie: przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze tych, którzy pozostają poza Kościołem, i pociągnij ich swoim światłem ku jedności z Kościołem, aby wspólnie z nami wielbili hojność miłosierdzia Twego na wieki.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze tych, którzy pozostają poza Chrystusową owczarnią; nie patrz na ich słabości, lecz na miłość i gorzką mękę Syna swojego, przed którą On tak gorąco Cię błagał, aby wszyscy byli jedno (por. J 17,21) spraw, by co rychlej wrócili do tej jedności i wspólnie z nami wysławiali miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

Na szósty dzień nowenny
Módlmy się za dzieci:
Jezu najmiłosierniejszy, któryś powiedział: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swego dusze dzieci małych i tych, którzy się stali na wzór dzieci cichymi i pokornymi, wprowadzając tym niebo w zachwyt i będąc wiązanką wonną przed tronem niebieskiego Ojca; spraw, by oni stale przebywali w Twym Sercu i nieustannie wielbili miłosierdzie Boże.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze dzieci małych oraz na dusze wszystkich cichych i pokornych, którzy przez to najbardziej upodobnili się do Syna Twojego i wonią swych cnót wznoszą się przed tron Twój, Ojcze miłosierdzia; błagamy Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszyscy razem oddawali ustawiczną cześć Twemu miłosierdziu. Amen.

Na siódmy dzień nowenny
Módlmy się za czcicieli miłosierdzia Bożego:
Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest samą miłością, przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Bożego, ogarnij je coraz większym swym miłosierdziem i wspieraj łaską wytrwałości, męstwa i cierpliwości.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które szczególnie wysławiają i czczą Twój największy przymiot, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, których usta pełne są hymnów Twej chwały, a ręce – uczynków miłosierdzia względem bliźnich: błagamy Cię, byś przede wszystkim okazywał im coraz większe swe miłosierdzie według pokładanej w Tobie ich ufności, stosownie do obietnicy, iż bronić ich będziesz, jako swej chwały, zawsze, a szczególnie w godzinę śmierci. Amen.

Na ósmy dzień nowenny
Módlmy się za dusze w czyśćcu, które wypłacają się sprawiedliwości Bożej:
Jezu najmiłosierniejszy, któryś rzekł: „Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest” (Łk 6,36), przyjmij do przybytku najlitościwszego Serca swojego dusze w czyśćcu cierpiące.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące i przez bolesną mękę Chrystusa Pana oraz przez gorycz, jaką było przepełnione Jego Przenajświętsze Serce, okaż im swoje miłosierdzie. Błagamy Cię, byś patrzył na nie jedynie przez rany najmilszego Syna swojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Amen.

Na dziewiąty dzień nowenny
Módlmy się za dusze oziębłe, które były powodem cierpień Chrystusa Pana w Ogrójcu:
Jezu najmiłosierniejszy, któryś jest samą dobrocią, sprowadź do przybytku najlitościwszego Serca swego wszystkie dusze oziębłe. Zanurz je w ogniu swojej czystej miłości i rozgrzej na nowo ich serca swoją gorliwością, aby i one wychwalały Twoje niewyczerpane miłosierdzie.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe. Błagamy Ciebie przez gorzką mękę najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz przez Jego trzygodzinne konanie na krzyżu, zapal je nową gorliwością o chwałę Twoją i wlej w serca ich prawdziwą miłość, którą ożywione świadczyłyby uczynki miłosierdzia na ziemi i wychwalały miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

 

— NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO —

Dla ułatwienia czynnego udziału w nabożeństwach do Miłosierdzia Bożego umieszczamy znane już teksty modlitw pochodzące głównie z dzienniczka bł. siostry Faustyny z rozpowszechnionymi od lat zmianami.

1. Na wystawienie Najświętszego Sakramentu, śpiewa się: O zbawcza Hostio, godna czci…

2. Modlitwa wobec Najświętszego Sakramentu:
Witaj Miłości utajona, życie mej duszy.
Witaj Jezu pod tymi nikłymi postaciami chleba.
Witaj Najsłodsze Miłosierdzie, które się rozlewasz na wszystkie dusze.
Witaj Dobroci Nieskończona, która rozsiewasz wokół strumienie łask.
Witaj Jasności i Światłości dusz.
Witaj Zdroju niewyczerpanego miłosierdzia, najczystsza
Krynico, z której nam tryska życie i świętość.
Witaj rozkoszy dla serc czystych.
Witaj jedyna nadziejo dla dusz grzesznych.

3. Można zaśpiewać pieśń: Kłaniam się Tobie…

4. Modlitwa adoracyjna:
Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna po całej ziemi, które mówi mi o Twojej niepojętej piękności. A choć się ukryłeś i utaiłeś swoją piękność, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje swego Stwórcę, najwyższe Dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.
Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmiela mnie by mówić do Ciebie. Miłosierdzie Twoje sprawia, że znika między nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca. W Tobie znajduję wszystko, czego moje serce zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz większego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste.
O Stwórco nasz i Panie, Ty sam dajesz nam siebie. Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiamy Cię całym sercem i całą duszą.

5.Śpiew: Bądź uwielbiony, miłosierny Boże…, lub inny śpiew wielbiący.

6. Podziękowania i prośby
Jezu! Ośmieleni Twoją nieskończoną dobrocią i miłosierdziem, pragniemy przedstawić Ci nasze dziękczynienia i prośby:… (tu następuje odczytanie podziękowań i próśb kierowanych do Miłosierdzia Bożego).

7. Intencja na pierwszy dzień nowenny
(Według dzienniczka siostry bł. Faustyny pragnieniem Pana Jezusa jest, aby każdy dzień nowenny poświęcić innej grupie ludzi, polecając ich w sposób szczególny Jego Miłosierdziu):

Módlmy się o miłosierdzie Boże dla całej ludzkości: Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją; przyjmij nas wszystkich do przybytku najlitościwszego Serca swojego i nie wypuszczaj zeń nikogo na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.
Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a przede wszystkim na biednych grzeszników, których jedyną nadzieją jest najlitościwsze Serce Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, byśmy wszyscy razem Twoją wszechmoc wysławiali na wieki. Amen.

8. Koronka do Miłosierdzia Bożego
(do odmawiania na zwykłym różańcu)

Na początku:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę…

Na dużych paciorkach różańca:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa – na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego (1 x).

Na małych paciorkach różańca:
Dla Jego bolesnej męki – miej miłosierdzie dla nas i świata całego (10 x).

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 x).

9. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

 

— KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA —

Można rozpocząć następującą modlitwą:
O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.
Święty Boża, Święty mocny. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.
Przepuść, zlituj się mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach, Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.
/na dużych paciorkach/
Ojca Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych.
/na małych paciorkach:/
O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran.
Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany, . . itd.

 

— NOWENNA DO MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH —

1. Pieśń …

2. Modlitwa:
O Matko Boska, Uzdrowienie Chorych, z dziecięcą ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć z tego cudownego obrazu na nas łaskawie i wysłuchać nasze błagania. Nie liczymy na nasze zasługi, ani na nasze dobre uczynki. Liczymy tylko na nieskończone zasługi Syna Twojego Jezusa Chrystusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Już samo wezwanie „Uzdrowienie Chorych”. którym Cię pozdrawiamy, napełnia nas głęboką ufnością w Twoją dobroć i potęgę.
Wiemy, że Twój Boski Syn, którego trzymasz na ręku wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu przeto chorych, za których dzisiaj w pokorze modlimy się do Ciebie. Oni mają szczególne prawo do Twej dobroci. Bądź im Wspomożycielską, Uzdrowieniem i Lekarką. Uproś im zdrowie duszy i ciała o które tak gorąco proszą. – Amen.

3. Pieśń: …

4. Czytanie Pisma św. i parę słów rozważania:

5. Pieśń odpowiednia …

6. Czytanie podziękowań za wysłuchane prośby:

7. Śpiew: Psalm 116: „Boga naszego chwalcie”

8. Czytanie próśb osobistych:

9. Modlitwa:
O Najświętsza Matko – Dziewico! Na całej kuli ziemskiej czczą Cię Twoje dzieci jako Uzdrowienie Chorych Od wieków pokolenia ludzkie jedne drugim wiarę w dobroć Twego współczującego serca, a girlandy drogocennych wot te widome znaki wdzięczności ludzkiej, zawieszone u Twoich obrazów, mówią całemu światu o niezliczonych zamiłowaniach Twoich nad cierpiącymi i chorymi, którym uprosiłaś zdrowie i siłę. O Gwiazdo zaranna, Ty jesteś źródłem wszelkiej pociechy i ochłody dla tych, którzy w cierpieniach i udręczeniu przebywają ziemską drogę, idąc ku wieczności. O Panno święta, okaż się Uzdrowieniem chorych dla wszystkich, którzy Ciebie o wspomożenie proszą, od Ciebie ratunku oczekują i w Tobie nadzieję pokładają. Zanieś przed tron Boga wszystkie ich cierpienia, łzy i skargi, westchnienia, prośby i modlitwy i racz uprosić im zdrowie, o które Cię z taką ufnością proszą. Lecz jeśli jest taka wola Boża, aby dalej cierpieli, błagamy Cię uświęć ich myśli, uchroń ich serca przed zwątpieniem i rozpaczą. Pomóż im poznać w cierpieniach miłującą rękę Bożą, która nieraz boleśnie dotyka, aby podnieść i uzdrowić. Uchroń ich przed wszelką małodusznością i wyjednaj im cierpliwość wytrwałą, aby poddani woli Bożej, niosąc swój krzyż, zebrali wiele zasług na wieczność. Matko przedziwna, ulituj się również nad tymi, którzy w cierpieniu i chorobie oddalili się od Boga w poczuciu niezawinionej krzywdy, albo wskutek braku naszej miłości. Spraw, aby Bóg pociągnął ich ku Sobie i darował nam naszą winę. Czułym tchnieniem Twej dobroci rozjaśnij ciemności ich dusz, wyjednaj im zrozumienie sensu i celu cierpienia i obudź w nich pragnienie zjednoczenia się z Panem Jezusem w Komunii św. Wyproś im łaskę ciągłego spoglądania z tego padołu płaczu w krainę szczęśliwości wiecznej, gdzie Ty królujesz po prawicy Twego Syna. – Amen.

Wezwania:

Matko nasza najlepsza – udziel nam pomocy, módl się za nami
Pośredniczko nasza u Boga – módl się za nami
Szafarko łask wszelkich – módl się za nami
Wszechmocy błagająca – módl się za nami
Tronie miłosierdzia – módl się za nami
Ucieczko grzeszników – módl się za nami
Przystani rozbitków – módl się za nami
Nadziejo zrozpaczonych – módl się za nami
Pocieszycielko strapionych – módl się za nami
Radości w smutkach – módl się za nami
Umocnienie słabych – módl się za nami
Ulgo w chorobach – módl się za nami
Uzdrowienie chorych – módl się za nami
Zbawienie umierających – módl się za nami

WSPÓLNE PROŚBY

W miłowaniu Boga i bliźniego – Wspieraj nas Maryjo
W smutkach i strapieniach życia – Wspieraj nas Maryjo
We wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach – Wspieraj nas Maryjo
W dolegliwościach choroby – Wspieraj nas Maryjo
W godzinę śmierci – Wspieraj nas Maryjo
U bram wieczności – Wspieraj nas Maryjo
W płomieniach ognia czyśćcowego – Wspieraj nas Maryjo

Śpiew: Pod Twoją obronę
Błogosławieństwo wiernych

V. Wezwanie: Uklęknijcie, aby przyjąć błogosławieństwo.
V. Pan niech was Błogosławi i strzeże.
R. Amen.
V. Niech rozpromieni Oblicze Swe nad wami i obdarza was Swą łaską
R. Amen.
V. Niech zwróci ku nam Oblicze Swoje i obdarzy was Swoim pokojem.
R. Amen.
V. Niech przez zasługi i wstawiennictwo św. Kamila, będzie nam łaskawy i miłościwy
R. Amen.
V. I błogosławieństwo Boga Ojca wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
R. Amen.
Śpiew: O Matko Boska. Uzdrowienie chorych, – módl się za nami.

 

— MODLITWA ZA KONAJĄCYCH —

O Jezu najsłodszy miłośniku dusz naszych, błagamy Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokalanej – Obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata, co teraz w konaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają.
W. O Serce Jezusa konające,
O. Zmiłuj się nad konającymi.

 

— KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO —

Na początku:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami
i nad całym światem.

 

— MODLITWA WOLONTARIUSZA —

Panie, pozwól mi być przyjacielem wszystkich,
pozwól mi być osobą, która wzbudza zaufanie
w tych, którzy cierpią i lamentują,
w tych, którzy szukają światła daleko od Ciebie,
w tych, którzy chcieliby zacząć, ale nie wiedzą jak,
w tych, którzy chcieliby zawierzyć komuś
ale nie czują, że mogą.
Panie pomóż mi,
Abym nie ominął nikogo z obojętnym obliczem,
z zamkniętym sercem, spiesząc się.
Panie, pomóż mi stać się natychmiast świadomym
tych, którzy się martwią i są zdezorientowani,
tych, którzy cierpią bez okazywania tego,
tych, którzy czują się wyizolowani, mimo, że nie chcą być.
Panie, uwolnij mnie od egoizmu,
abym mógł Ci służyć, abym mógł Cię kochać,
abym mógł Cię słuchać, abym mógł Cię powitać,
w każdym z mych braci,
których sprawiasz, że spotykam.
Amen.