Kadra

Zarząd Hospicjum św. Anny:

Waldemar Kijek – Prezes Stowarzyszenia
ks. kan. Andrzej Juźko – z-ca Prezesa Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu:

Jadwiga Olko

Skład Komisji Rewizyjnej:

Anna Jurek Baran– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Wójtowicz – Członek Komisji Rewizyjnej
Szczepan Kruk – Członek Komisji Rewizyjnej

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego:

lek. med. Grażyna Rusinek – kierownik Hospicjum
piel. dypl. Ilona Turowska – po. kierownika Hospicjum

Wolontariat:

Ks. Arkadiusz Kęcik – koordynator wolontariatu hospicyjnego
– z-ca koordynatora wolontariatu hospicyjnego

Opieka duchowa:

Ks. Arkadiusz Kęcik – Kapelan Hospicjum
Ks. Arkadiusz Kęcik – Duchowy Opiekun Wolontariatu


Administruj