Kadra

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego:

mgr Jerzy Zbiciak   – kierownik Hospicjum,

piel. dypl. Ilona Turowska – Zastępca Kierownika – Przełożona Pielęgniarek

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Jerzy Zbiciak
JerzyZbiciak@hospicjum.lubartow.pl