Kadra

Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny:

Od 23 kwietnia 2017 r.

Waldemar Kijek – Prezes Stowarzyszenia – z dniem 26 X 2017 r., ustąpił z członkostwa w zarządzie 

Jerzy Zbiciak – Wiceprezes Stowarzyszenia – zastępuje  PREZESA STOWARZYSZENIA 

JerzyZbiciak@hospicjum.lubartow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu:

ks. kan. Andrzej Juźko  
Jadwiga Olko
Marian Bober
Marek Zagajski
Tadeusz Wiak

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Waldemar Kula – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Miduch – Członek Komisji Rewizyjnej
Edward Ciołecki – Członek Komisji Rewizyjnej

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego:

s. Wiktoria – Lucyna Iwona Kulpa  – kierownik Hospicjum
piel. dypl. Ilona Turowska – zastępca kierownika Hospicjum

________________________________________________________________________________

Zarząd Hospicjum św. Anny:

Waldemar Kijek – Prezes Stowarzyszenia
ks. kan. Andrzej Juźko – z-ca Prezesa Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu:

Jadwiga Olko

Skład Komisji Rewizyjnej:

Anna Jurek Baran– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Wójtowicz – Członek Komisji Rewizyjnej
Szczepan Kruk – Członek Komisji Rewizyjnej

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego:

lek. med. Grażyna Rusinek – kierownik Hospicjum
piel. dypl. Ilona Turowska – po. kierownika Hospicjum

Wolontariat:

Ks. Arkadiusz Kęcik – koordynator wolontariatu hospicyjnego
– z-ca koordynatora wolontariatu hospicyjnego

Opieka duchowa:

Ks. Arkadiusz Kęcik – Kapelan Hospicjum
Ks. Arkadiusz Kęcik – Duchowy Opiekun Wolontariatu


Administruj