WSPARCIE PACJENTA PRZEZ RODZINĘ w czasie PANDEMII

 1. Zasady:
 • jedna osoba, 1 raz na 2 tygodnie,
 • ustalenie daty i godziny,
 • czas udzielania wsparcia do 15 minut,
 • preferowany czas, w godzinach popołudniowych po godz. 16,
 • kontakt telefoniczny, umożliwienie kontaktu przez okno, (przy uchylonym oknie stosowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych, maski ochronnej, odpowiedniej odległości ).
 1. Fizyczne wsparcie pacjenta w hospicjum może odbywać się za :
 • Zgodą Lekarza, Kierownika (pisemna). W wyjątkowych sytuacjach (pogorszenie stanu zdrowia ), zgodę na odwiedziny może wyrazić pielęgniarka po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem, kierownikiem.
 • Uzupełnienie karty wstępnej kwalifikacji przez osobę wspierającą/bliską. Wypełnianie karty odbywa się w wyznaczonym miejscu- śluza przy głównym wejściu, przy zamkniętych drzwiach, jedna osoba z personelu, z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych.
 • Odnotowanie w teczce wsparcia daty i godziny, imienia i nazwiska pacjenta oraz imię i nazwisko osoby wspierającej, dołączenie uzupełnionej karty kwalifikacji, podpis pracownika hospicjum nadzorującego wsparcie.
 • Podczas wizyty, obowiązkowe przygotowanie osoby wspierającej;

– dezynfekcja rąk,

– maska,

– fartuch ochronny,

– rękawice.

 1. Wizytę wspierającą, nadzoruje pielęgniarka dyżurna.