Prawo chorego i jego rodziny

W Społecznym Zakładzie Opieki Hospicyjnej im. ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie podstawową zasadą postępowania jest dobro chorego i jego rodziny.

Pozostaje On w centrum zainteresowania, m.in. lekarza, psychologa, pielęgniarki, salowej, duchownego i wolontariusza.

  1. Chory ma prawo do wyrażania swoich wartości, uczuć i oczekiwań. Ma prawo do posługi religijnej zgodnej z jego wyznaniem.
  2. W domu hospicyjnym chorego traktuje się z pełnym poszanowaniem jego godności osobistej. Wszystkie zabiegi leczniczo – pielęgnacyjne są wykonywane z zachowaniem intymności, dyskrecji i poczucia bezpieczeństwa.
  3. Chory ma prawo do informacji o stanie zdrowia, leczeniu i pielęgnacji. Ma prawo do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących metod leczenia i pielęgnacji.
  4. Chory ma prawo do kontaktu z rodziną i przyjaciółmi.
  5. Rodzina i przyjaciele mogą opiekować się chorymi tak jak we własnym domu, lecz pod kierunkiem lekarza, pielęgniarek i wolontariuszy.
  6. Sprawowanie opieki przez rodzinę nie może zakłócać spokoju innym chorym i utrudniać prowadzenia procesu leczenia i pielęgnowania.
  7. Chory w hospicjum może korzystać z własnych naczyń, sztućców, przyborów toaletowych oraz bielizny osobistej.
  8. Chory może korzystać z posiłków przynoszonych przez rodzinę, lecz należy o tym poinformować pielęgniarkę.
  9. Chorzy mają prawo oczekiwać pomocy w zapewnieniu dostępu do prasy, książek i zajęć zgodnych z ich oczekiwaniami.
  10. Chorzy i ich rodziny mogą dobrowolnie dokonać darowizny rzeczowej i finansowej na rzecz Hospicjum, które przeznaczone będą na potrzeby chorych objętych opieką.

Chorym przebywającym w placówce hospicyjnej zapewnia się leczenie zgodne ze sztuką lekarską, profesjonalną pielęgnację oraz opiekę psychologiczną i duchową.

Chorym i ich rodzinom zapewnia się pomoc w załatwianiu spraw społeczno-socjalnych.


Administruj