ZARZĄD LSHSA

Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny:

Od 2 września 2020 r.

Krzysztof Wiącek – Prezes Stowarzyszenia 

ks. Andrzej Juźko– Wiceprezes Stowarzyszenia  

Marian Bober – Wiceprezes Stowarzyszenia 

Tadeusz Wiak – Skarbnik Stowarzyszenia

Jadwiga Olko – Sekretarz Stowarzyszenia 

Marek  Zagajski –członek Zarządu Stowarzyszenia

================================================================

Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny:
Od 24 czerwca 2020 r.
Jerzy Zbiciak – Prezes Stowarzyszenia – z dniem 18 sierpnia 2020 r., zrezygnował z członkostwa w zarządzie,
ks. Andrzej Juźko– Wiceprezes Stowarzyszenia  
Marian Bober – Wiceprezes Stowarzyszenia 
Tadeusz Wiak – Skarbnik Stowarzyszenia
Jadwiga Olko – Sekretarz Stowarzyszenia 
Radosław Szumiec – członek Zarządu Stowarzyszenia -z dniem  2 września 2020 r., zrezygnował z członkostwa w zarządzie,
Marek  Zagajski –członek Zarządu Stowarzyszenia

Skład Komisji Rewizyjnej:

Waldemar Kula – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Wójtowicz – Członek Komisji Rewizyjnej
Edward Ciołecki – Członek Komisji Rewizyjnej

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego:

mgr Jerzy Zbiciak   – kierownik Hospicjum,

piel. dypl. Ilona Turowska – zastępca kierownika Hospicjum

______________________________________________________________________________
Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny:
Od 26 lipca 2019 r.
Marian Bober – Prezes Stowarzyszenia 
ks. Andrzej Juźko – Wiceprezes Stowarzyszenia  
Marek Zagajski – Wiceprezes Stowarzyszenia 
Jadwiga Olko – członek Zarządu Stowarzyszenia 
Tadeusz Wiak – członek Zarządu Stowarzyszenia
Jerzy Zbiciak -Wiceprezes Stowarzyszenia
Skład Komisji Rewizyjnej:
Waldemar Kula – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Miduch – Członek Komisji Rewizyjnej
Edward Ciołecki – Członek Komisji Rewizyjnej
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego:
s. Wiktoria – Lucyna Iwona Kulpa  – kierownik Hospicjum
piel. dypl. Ilona Turowska – zastępca kierownika Hospicjum
______________________________________________
Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny:
Od 23 kwietnia 2017 r.
Waldemar Kijek – Prezes Stowarzyszenia – z dniem 26 X 2017 r., ustąpił z członkostwa w zarządzie 
Jerzy Zbiciak – Wiceprezes Stowarzyszenia – zastępuje  PREZESA STOWARZYSZENIA 
JerzyZbiciak@hospicjum.lubartow.pl
Członkowie Zarządu:
ks. kan. Andrzej Juźko  
Jadwiga Olko
Marian Bober
Marek Zagajski
Tadeusz Wiak
Skład Komisji Rewizyjnej:
Waldemar Kula – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Miduch – Członek Komisji Rewizyjnej
Edward Ciołecki – Członek Komisji Rewizyjnej
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego:
s. Wiktoria – Lucyna Iwona Kulpa  – kierownik Hospicjum
piel. dypl. Ilona Turowska – zastępca kierownika Hospicjum

________________________________________________________________________________

Zarząd Hospicjum św. Anny:
Waldemar Kijek – Prezes Stowarzyszenia
ks. kan. Andrzej Juźko – z-ca Prezesa Stowarzyszenia
Członkowie Zarządu:
Jadwiga Olko
Skład Komisji Rewizyjnej:
Anna Jurek Baran- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Wójtowicz – Członek Komisji Rewizyjnej
Szczepan Kruk – Członek Komisji Rewizyjnej
Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego:
lek. med. Grażyna Rusinek – kierownik Hospicjum
piel. dypl. Ilona Turowska – po. kierownika Hospicjum
Wolontariat:
Ks. Arkadiusz Kęcik – koordynator wolontariatu hospicyjnego
… – z-ca koordynatora wolontariatu hospicyjnego

Opieka duchowa:

Ks. Arkadiusz Kęcik – Kapelan Hospicjum
Ks. Arkadiusz Kęcik – Duchowy Opiekun Wolontariatu