ZARZĄD LSHSA

Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny:

Od 21 maja 2023 r.

Krzysztof Wiącek – Prezes Stowarzyszenia 

ks. Andrzej Juźko– Wiceprezes Stowarzyszenia  

Marian Bober – Wiceprezes Stowarzyszenia 

Waldemar Kula – Sekretarz Stowarzyszenia

Tadeusz Wiak – Skarbnika Stowarzyszenia 

Marek  Zagajski –członek Zarządu Stowarzyszenia

Skład Komisji Rewizyjnej:

Henryk Wójtowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Edward Ciołecki – Członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Piotr Florek – Członek Komisji Rewizyjnej