Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie za 2019 rok

1. Wprowadzenie do sprawozdania za 2019 rok,
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok,
3. Bilans za 2019 rok,
4. Rachunek zysków i strat za 2019 rok.

Sprawozdanie za 2018 rok

1. Wprowadzenie do sprawozdania za 2018 rok,
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok,
3. Bilans za 2018 rok,
4. Rachunek zysków i strat za 2018 rok.

Sprawozdanie za 2017 rok

1. Wprowadzenie do sprawozdania za 2017 rok,

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok,
3. Bilans za 2017 rok,
4. Rachunek zysków i strat za 2017 rok.

Sprawozdanie za 2016 rok

1. Informacje ogólne do bilansu za 2016
2. Informacje uzupełniające do bilansu za 2016 rok
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2016 rok
4. Bilans za 2016 rok
5. Rachunek zysków i strat za 2016 rok

Sprawozdanie za 2015 rok

1. Informacje ogólne do bilansu za 2015
2. Informacje uzupełniające do bilansu za 2015 rok
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2015 rok
4. Bilans za 2015 rok
5. Rachunek zysków i strat za 2015 rok

Sprawozdanie za 2014 rok

1. Informacje ogólne do bilansu za 2014
2. Informacje uzupełniające do bilansu za 2014 rok
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2014 rok
4. Bilans za 2014 rok
5. Rachunek zysków i strat za 2014 rok

Sprawozdanie za 2013 rok

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2013
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2013
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2013
4. Bilans zbiorczy na dzień 31.12.2013
5. Rachunek wyników – zbiorczy na dzień 31.12.2013

Sprawozdanie za 2012 rok

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2012
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2012
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2012
4. Bilans zbiorczy na dzień 31.12.2012
5. Rachunek wyników – zbiorczy na dzień 31.12.2012

Sprawozdanie za 2011 rok

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2011
2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2011
3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2011
4. Bilans zbiorczy na dzień 31.12.2011
5. Rachunek wyników – zbiorczy na dzień 31.12.2011