Hospicjum domowe

Hospicjum domowe dysponuje 28 miejscami. Opiekujemy się pacjentami z chorobą nowotworową w warunkach domowych. Zapewniamy opiekę pielęgniarską minimum 2 razy w tygodniu i opiekę lekarską 2 razy w miesiącu. Wizyty personelu medycznego w domu pacjenta są bezpłatne. Pacjent pokrywa jedynie koszty leków.

Do hospicjum domowego oprócz lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi, pacjenci mogą być zgłaszani przez:

• samych chorych,
• innych pracowników opieki zdrowotnej,
• rodzinę chorego,
• inne osoby.

Hospicjum domowe podobnie jak stacjonarne posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu zgłoszenia pacjenta do opieki domowej konieczny jest kontakt telefoniczny lub bezpośredni w hospicjum stacjonarnym z personelem medycznym.

 

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej
im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego
ul. Lipowa 2b
21-100 Lubartów

Telefony kontaktowe:
tel. 81 854 34 86,           tel.
kom. 502 391 740

e-mail: hospicjum-zaklad@hospicjum.lubartow.pl

 

Biuro stowarzyszenia:

e-mail: stowarzyszenie@hospicjum.lubartow.pl

tel. kom. +48 508 452 258