Hospicjum stacjonarne

Hospicjum stacjonarne dysponuje 10 miejscami dla pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową. Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską i całodzienną opiekę lekarską. Ponadto podopiecznymi opiekują się również wolontariusze mający wyznaczone dyżury. Opieka sprawowana w hospicjum stacjonarnym jest bezpłatna. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W celu zgłoszenia pacjenta do opieki hospicyjnej stacjonarnej konieczny jest kontakt telefoniczny lub bezpośredni w hospicjum z personelem medycznym.

Telefony kontaktowe:

Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej
im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego
ul. Lipowa 2b
21-100 Lubartów

tel. 81 854 34 86,           tel. kom. 502 391 740

e-mail: hospicjum-zaklad@hospicjum.lubartow.pl

 

Biuro stowarzyszenia:

e-mail: stowarzyszenie@hospicjum.lubartow.pl

tel. kom. +48 508 452 258