Darowizna (odpis podatkowy)

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym (Art. 45 c), istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz naszego Hospicjum?

Należy wpisać pełną nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, numer KRS oraz wnioskowaną kwotę.

W przypadku naszej organizacji należy wpisać:

Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny
KRS: 0000229422

Mając takie informacje Urząd Skarbowy przekaże wnioskowaną kwotę 1% podatku na konto naszego Hospicjum.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe, które pozwoli nam przetrwać i zapewnić naszym Podopiecznym godne warunki w przeżywaniu nieuleczalnej choroby. Pozyskany od naszych Darczyńców 1,5 % podatku, jak również inne kwoty przeznaczymy na leki, niezbędny, lecz drogi specjalistyczny sprzęt medyczny, a także na to, aby w miarę naszych możliwości, choćby w najmniejszym stopniu spełnić marzenia naszych Pacjentów.

Dzięki Państwu pomocy możemy pomagać wielu osobom, dla których medycyna nie znajduje żadnego ratunku. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za okazywaną nam do tej pory hojność i zaprosić do wspierania dzieła naszego Hospicjum.

Darowizna finansowa i rzeczowa

Drodzy Państwo

Zapraszamy wszystkie osoby chcące wspomóc naszą działalność do przekazania na rzecz BUDOWY/ROZBUDOWY Hospicjum Św. Anny.

Dziękujemy za okazane serce i przekazywane dla naszego Hospicjum dary. Dowolne darowizny w postaci pieniężnej można przekazywać na konto Hospicjum przez cały rok. Darowizny w postaci rzeczowej, prosimy o dostarczanie do siedziby Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie, przy ul. Lipowej 2B w Lubartowie.