WSPARCIE PACJENTA PRZEZ RODZINĘ

dodane przez dnia cze.23, 2021, w kategorii AKTUALNOŚCI

WSPARCIE PACJENTA PRZEZ RODZINĘ/OPIEKUNA PRAWNEGO:

 • Odwiedziny w Hospicjum Stacjonarnym,
 • 1 osoba 1 raz w jednym dniu (w sali chorych może przebywać jednocześnie TYLKO jedna osoba odwiedzająca chorego),
 • ustalenie daty i godziny, 
 • czas odwiedzin do 15 minut, 
 • w godzinach popołudniowych,

( Kontakt telefoniczny, umożliwienie kontaktu przez okno, (przy otwartym oknie stosowanie zasad sanitarno-epidemiologicznych, maski ochronnej, odpowiedniej odległości ).

Wsparcie pacjenta w hospicjum może odbywać się za :

 1. Zgodą Lekarza,  Kierownika. W wyjątkowych sytuacjach (pogorszenie stanu zdrowia ), zgodę na odwiedziny może wyrazić pielęgniarka pełniąca dyżur w oddziale. 
  1. Uzupełnienie karty wstępnej kwalifikacji przez osobę wspierającą/bliską. Wypełnianie karty odbywa się w wyznaczonym miejscu- śluza przy głównym wejściu, przy zamkniętych drzwiach, jedna osoba z personelu, z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych.
  2. Odnotowanie w teczce wsparcia daty i godziny,  imię i nazwisko pacjenta oraz imię i nazwisko osoby wspierającej, dołączenie uzupełnionej karty kwalifikacji, podpis pracownika hospicjum nadzorującego wsparcie.
  3. Odpowiednie przygotowanie osoby wspierającej: 
   1. dezynfekcja rąk, 
   2. maska, 
   3. fartuch ochronny,  – rękawice.

Osoba nadzorująca – pielęgniarka dyżurna.

(-) Jerzy Zbiciak

Kierownik Hospicjum Św. Anny

 7 czerwca 2021 roku