Pola Nadziei 2017

dodane przez dnia Mar.30, 2017, w kategorii AKTUALNOŚCI

ZAPRASZAMY do akcji – „POLA NADZIEI 2017″

Plakat Pola Nadziei 2017Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny zaprasza Wszystkich do wsparcia akcji – „POLA NADZIEI -2017”, która odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2017 r. w: Brzostówce, Rozkopaczewie, Ostrowie Lubelskim i Uścimowie oraz w dniu 09 kwietnia 2017 r. w: Lubartowie, Kamionce, Skrobowie, Michowie, Rudnie, Kocku, Leszkowicach, Ostrówku, Brzeźnicy Bychawskiej, Brzeźnicy Książęcej, Pałecznicy, Nowodworze, m. in. w Tarle, Czemiernikach, Łucce, Abramowie, Suchowoli, Firleju, Niemcach, Sernikach, Kijanach, Jawidzu, Zezulinie, Jadwinowie.

Akcja Pola Nadziei już po raz siódmy organizowana jest w ramach prowadzonej działalności charytatywnej na rzecz osób terminalnie chorych. Celem tej edukacyjnej inicjatywy, którą cyklicznie propagują placówki hospicyjne na terenie całej Polski – jest szerzenie idei hospicyjnej oraz pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na pełnienie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Nasza akcja stała się okazją do współpracy z placówkami oświatowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi poprzez m. in. uwrażliwianie społeczeństwa, a w sposób szczególny dzieci i młodzież na potrzeby ludzi chorych będących u schyłku życia, które niejednokrotnie w swoim cierpieniu często są osamotnione.

Elementem towarzyszącym kweście są żonkile – jako międzynarodowy symbol nadziei.

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi znajdującymi się pod opieką lubartowskiego hospicjum stacjonarnego i domowego, dzięki nim zakupiony zostanie m. in. sprzęt rehabilitacyjny, który ciągle ulega zużyciu, odżywki do żywienia pozajelitowego, niezbędne leki oraz środki opatrunkowe i pielęgnacyjne, itp.

Jeżeli mieszkają Państwo poza Lubartowem lub z innych przyczyn nie możecie przybyć na kwestę, a chcielibyście wesprzeć naszą inicjatywę – to istnieje możliwość przekazania dowolnej kwoty w formie darowizny, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny – Bank PEKAO SA I O/Lubartów 80 1240 2409 1111 0010 0572 8713 z dopiskiem „Pola Nadziei-2017”.

Już dzisiaj serdecznie dziękujemy Wszystkim za wszelką pomoc i życzliwość. Razem z Państwem dajemy świadectwo, że „Hospicjum to też życie – choć krótkie i obolałe, to ważne do końca…”.

Zarząd Stowarzyszenia


Administruj