Ogłoszenie – nabór na stanowisko: Lekarzy Medycyny Opieki Paliatywnej

dodane przez dnia Lut.27, 2017, w kategorii AKTUALNOŚCI

Zarząd Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum Św. Anny w Lubartowie ogłasza nabór na stanowisko: Lekarzy Medycyny Opieki Paliatywnej. Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne zgodne z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej ( na podstawie art. 31 d z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późno zm.”). Mile widziane są osoby posiadające w/w specjalizację lub kurs zgodny z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej a także osoby chętne rozpocząć taki kurs.

Oferty należy kierować na adres: Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny przy ul. Lipowa 4 A, 21-100 Lubartów lub adres e-mail: hospicjum.lubartow@onet.pl

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 15.03.2017 rok

Warunki pracy określone zostaną na podstawie Kodeksu Pracy bądź umowy cywilno prawnej.Praca może odbywać się w niepełnym wymiarze czasu pracy (kilka godzin) w określone dni tygodnia i w określonych godzinach.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. nr 1182 z póź. zm.)”.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 85438 61 lub 508 298 656.

Prezes Zarządu
Waldemar Kijek


Administruj