Prosimy – Przekaż nam 1% podatku dochodowego

dodane przez dnia Lut.01, 2017, w kategorii AKTUALNOŚCI

Jak zostać darczyńcą Hospicjum św. Anny w Lubartowie ?Przekaż 1 procent 2016 rok

Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny od 2005 r. działa charytatywnie na rzecz osób terminalnie chorych, a od 2007 r. bezpośrednio pomaga Pacjentom i ich rodzinom, którzy objęci są opieką Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego przebywającym w hospicjum stacjonarnym i domowym. Nasza działalność potrzebuje wsparcia finansowego jak i rzeczowego. Dlatego też chcemy zwrócić się do Państwa z serdeczną prośbą o pomoc, m. in. poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Hospicjum.
– ryczałtowcy – PIT 28,
– przedsiębiorcy – PIT 36,
– przedsiębiorcy liniowi – PIT 36L,
– osoby pracujące, bezrobotne, renciści, emeryci – PIT 37,
– osoby, które zbyły np. nieruchomość – PIT39,
mogą Państwo wpisać: Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny

KRS: 0000229422

Właściwy Urząd Skarbowy mając takie informacje, przekaże wnioskowaną kwotę 1% podatku na konto lubartowskiego Hospicjum.

Informujemy, że Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny jest organizacją pożytku publicznego, która wg statutu aktywnie wspiera funkcjonowanie Społecznego Zakładu Opieki Hospicyjnej im. Ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie. Możliwość otrzymania od Państwa 1% podatku dochodowego jest szansą na większą pomoc hospicyjnym Podopiecznym.

Dzięki Państwa wsparciu finansowemu możemy bezpośrednio pomagać nieuleczalnie chorym, znajdującym się w schyłkowej fazie choroby, m. in. poprzez zakup leków, środków opatrunkowych, specjalistycznego sprzętu medycznego, który ciągle ulega zużyciu, a także pomagać dzieciom osieroconym, których jeden z rodziców był podopiecznym hospicjum w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych (np. fundując stypendia, wyprawki szkolne, paczki świąteczne, itp.). Świadczenia zdrowotne w opiece hospicyjnej realizowane są poprzez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad ciężko chorymi. Nasze Hospicjum bezpłatnie zaspakaja potrzeby Pacjentów w zakresie: opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, rehabilitacji, a także opieki: psychologicznej, socjalnej i duszpasterskiej. Opieka hospicyjna opiera się na pomocy chorym przez łagodzenie wszechogarniającego bólu i innych skutków choroby nowotworowej, jak również na wsparciu psychologicznym i duchowym.

Przekaz 1 procent 2015 - Jerzy ZelnikW 2016 r. z 1% pozyskaliśmy kwotę 224 193,53 zł.

Z Państwa pomocą możemy pomagać wielu osobom, dla których medycyna nie znajduje żadnego ratunku. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za okazywaną nam do tej pory hojność oraz życzliwość, a tym samym zaprosić do wspierania naszego Hospicjum. My ze swojej strony zapewnimy swoją pomoc w wypełnianiu formularzy PIT. W tej sprawie można kontaktować się ze Skarbnikiem Hospicjum – Panią Krystyną Jaworską tel. 505427475, 81 854 38 61 lub osobiście w biurze Stowarzyszenia ul. Lipowa 2B, 21-100 Lubartów, w godz. 9ºº-14ºº.

Ponadto zeznania podatkowe są wypełniane podczas pełnionych dyżurów w sali starej plebanii przy bazylice św. Anny, w dniach:

  • poniedziałek w godz. od 16:30 do 18:30
  • środa w godz. od 10:00 do 13:00

Zarząd Stowarzyszenia


Administruj